Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
19. oktober 2021 |

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica

30. Maj, 2011

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) je Vlada Republike Slovenije na 33. redni seji dne 24. 06. 2009 pod točko 23 sprejela

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!