Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2019 |

Statut Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

14. April, 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 4. alineje prvega odstavka 13. člena Sklepa o ustanovitvi  javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica št. 01403-75/2009/8, z dne 24.6.2009 je Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica na seji dne 27.11.2009 sprejel naslednji

dokument: STATUT ZŠRS PLANICA 16.11.2009
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!