Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Podzakonski akti

1. Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008):

Dokument

Pravilnik o vodenju razvidov po zakonu o športu / PDF dokument


2. Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/1999):

Dokument

Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa / PDF dokument


3. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS 121/2003, 119/2004):

Dokument

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni / PDF dokument


4. Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami  pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 103/2001):

Dokument

Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih / PDF dokument


5. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008):

Dokument

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov / PDF dokument


6. Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/1999):

Dokument

Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov / PDF dokument


7. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35-1641/2000):

Dokument

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive / PDF dokument


8. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49-2339/2000):

Dokument

Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport / PDF dokument


9. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35-1642/2000):

Dokument

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
/ PDF dokument


10. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51-2414/2000):

Dokument

Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa / PDF dokument


11. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/2001):

Dokument

Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa / PDF dokument


12. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46-1997/1998):

Dokument

Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj / PDF dokument


13. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/1998):

Dokument

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti / PDF dokument


14. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov (Uradni list RS, št. 43/2000):

Dokument

Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov / PDF dokument


15. Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64-2363/1993, RS 22-929/1998):

Dokument

Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji / PDF dokument


16. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36-1694/2000, RS 103-4343/2000):

Dokument

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa / PDF dokument


17. Uredba o splošnih ukrepih  v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/2003):

Dokument

Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah / PDF dokument


18. Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67-3254/1998, RS 14-622/2000):

Dokument

Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji / PDF dokument


19. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-361/1998):

Dokument

Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ) / PDF dokument


20. Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-362/1998):

Dokument

Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji / PDF dokument


21. Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98):

Dokument

Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu_19_11_2013

Dokument

Priloge k pravilom o uspos_strok_del
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!