Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2019 |

Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda za šport Republike Slovenija Planica za leto 2010

14. April, 2010

Prednostne naloge v letu 2010 so naslednje:

  • Učinkovito in kakovostno izvajanje programov ŠOM (izpeljava programov v drugem delu šolskega leta 2009/2010 ter prvem delu šolskega leta 2010/11),
  • Izvedba delovnih sestankov z zunanjimi partnerji, ki sodelujejo pri izpeljavi interesnih programov ŠOM,
  • Izvesti javne razpise za izbor zunanjih partnerjev (panoge, področni koordinatorji),
  • izvesti  javni razpis za Šport za zdravje (sredstva ESS)
  • izvesti javna naročila za potrebne materijale za nemoteno izvajanje programov,
  • priprava izhodišč za učinkovito načrtovanje razvoja ŠOM,
  • izvajanje in nudenje podpore obstoječem aplikacijam in uporabnikom, ter nadgradnja le-teh,
  • izdati 10 številk Športa mladih, Informatorja I in II ter promocijske zgibanke za ŠOM.

skupaj z MŠŠ, direktorat za šport izvesti uspešno prijavo na ESRR za investicijo NC Planica.

Dokument: LDN in finančni načrt javnega zavoda za šport Republike Slovenija Planica za leto 2010
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!