Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
30. maj 2015 |


Javni razpis: za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016
24. April, 2015

24.04.2015
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki ga je [...]

Preberite si več >>

Javni razpis: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016
17. April, 2015

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki ga je [...]

Preberite si več >>

Javni razpis: tisk revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za programe ŠOM za obdobje enega leta
8. April, 2015

Številka razpisa na portalu JN: NMV1801/2015
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila: tisk revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za programe ŠOM za obdobje enega leta.
Rok izvedbe del: predvidoma 12 mesecev od podpisa pogodbe.
Rok za prejem ponudb: 24.04.2015 do 10:00 ure.
Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika, Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 [...]

Preberite si več >>

Javni razpis: Izgradnja tekaških prog, premostitev in ureditev hudournika
3. April, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN2095/2015
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila:

je izgradnja tekaških prog, premostitev in ureditev hudournika. Javno naročilo zajema gradbena in obrtniška dela ter zunanjo ureditev.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih [...]

Preberite si več >>

Javni razpis: Izgradnja servisnega objekta Čaplja, kanalizacija, zunanja ureditev in rekonstrukcija poševnega dvigala Hugo – dokončanje del
25. Marec, 2015

Številka razpisa na portalu JN: JN1629/2015
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila:

je dokončanje del na projektu izgradnje servisnega objekta Čaplja, kanalizacije, zunanje ureditve in rekonstrukcije poševnega dvigala Hugo v SC Planica zaradi stečaja izvajalca v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju Republike Slovenije.

Predmet [...]

Preberite si več >>Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
F +386 (0)1 434 23 92
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!